0% лихва за 4 месеца с ПВ
0% лихва за 4 месеца с ПВ
-13%
0% лихва за 4 месеца с ПВ