Tag Archives: hobot

Модел Hobot-188 Hobot-198 Hobot-268/288 Тип двигател и почистващи кърпи Вакуум, кръгли Вакуум, кръгли Вакуум, квадратни Софтуер AI Technology V2 AI Technology V2.1 AI Technology V3 GIRO sensor Метод на почистване, метод на изместване Ротация, зиг-заг Ротация, зиг-заг Z-образно движение Дебелина на стъклото Няма ограничения Няма ограничения Няма ограничения Скорост на почистване 4 мин./м2 3,6 мин./м2 [...]