Почистващи роботи

Почистващите роботи за дома се делят на няколко категории и под-категории:

1. Роботите прахосмукачки са може би основната категория. Те биват 2 основни вида:
– роботи прахосмукачки само за сухо почистване, така например най-големият производител iRobot предлага засега само прахосмукачки за сухо почистване
– хибридни роботи, които изпълняват едновременно, комбинирано или поотделно 2те функции: сухо и мокро почистване, те стават все по-популярни на световния и родния пазар

2. Миещи роботи за под биват също 2 вида:
– същите хибридни роботи, изпълняващи едновременно или поотделно 2те функции: сухо и мокро почистване
– специални миещи роботи, които са по-добри от хибридните с това, че техният моп има специално движение на почистване, било то ротационно или вибрационно, докато при хибридните мопът винаги се движи само в посока на движение на робота

3. Роботи за почистване на прозорци. Тези роботи са еднакво ефективни за прозорци с рамки и без рамки, за обикновени прозорци, както и за много големи витрини. Тъй като са двойно обезопасени с батерия, която служи за аварийно задържане на робота върху стъклото, и са обезопасени с алпинистко въже, те са еднакво пригодни за почистване на партер или много висок етаж, както и недостъпни за почистване от човек прозорци.